Audio Files

Nikki Giovanni Reading Nikki Rosa

Giovanni, Nikki - Reading from Nikki Rosa

Audio clip of Nikki Giovanni reading from “Nikki Rosa.” Listen to the Clip »